Den helige fastemånaden ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern och det var i denna månad som Koranen uppenbarades för profeten Muhammed och därmed för mänskligheten. Fastan är en av islams fem pelare och är obligatorisk (wajib). 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Allah. '' [Koranen 2:183]

Fastan är obligatorisk för de som nått puberteten, män som kvinnor, och då avstår man från mat, vätska och sexuellt aktivitet från soluppgång till solnedgång. För barn är fastan dock ej obligatoriskt, samma gäller för den som är sjuk, gravid, ammar, resande eller är gammal och inte orkar fasta. Vi muslimer som deltar i fastan lär oss tålamod och ödmjukhet. Vi renar våra själar och stärker vår tro (iman). Vi ber om förlåtelse för våra gångna synder och ber den Allsmäktige att vägleda oss. Under ramadan ska inte bara magen fasta utan även ögonen, öronen och tungan. Man ska undvika våld, ilska, avundsjuka, girighet och ryktesspridning. Månaden är en tid av dyrka, gemenskap och glädje och under denna heliga månad ska man passa på och göra goda gärningar; läsa koranen, hjälpa andra, dela med sig, göra duaa och ta ett steg närmare det andliga. 

För att vår älskade Profet (S) sade: ”Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad. I den multiplicerar Allah(SWT) de goda gärningarna, i den raderar Allah(SWT) de onda gärningarna, och i den upphöjer Allah(SWT) rangerna.”   

 
Ramadan, fakta, heliga månaden, islam,

Kommentera

Publiceras ej