بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

(All) lov och pris tillhör Gud (ensam) som lindade natten (med mörker), som gjorde sömnen till ett medel för vila och ro, och dagen en tid för arbete och ansträngningar. (All) lov och pris tillhör Dig (ensam), [för DU får mig att komma ur den djupa sömnen (en orörlig paus av inaktivitet) varje dag, även om DU skulle kunna göra denna vila evig], eviga beröm, (som) aldrig någonsin blir avskuret, som varken någon av de skapade varelserna kan känna, skildra eller räkna upp.

O min Herre och Gud; (All) lov och pris tillhör Dig (enbart) för DU skapade (allt) i ordning och jämvikt, väl mätt, väl förvaltat, utfört på ett effektivt sätt, och bestämt dess varaktighet, gav liv, orsakade (saker) i fördärvet, och återtog, gjorde bekvämligheter tillgängliga, (blandat med) bekymmer och sorger. Lugn och oberörd ockuperar DU A'rsh (sätet av Gudomlig myndighet), hela universum under Din domän och Dina lagar, jag kallar på Dig med en begäran likt den vars medel och möjligheter är bräckliga och osäkra, med avbrutna tillgångar, och slutet är mycket nära, förväntningarna från det världsliga livet visade sig vara av ringa värde, (nu) i behov av Din barmhärtighet kollapsar jag, suckarna av sorg och beklagelserna för omåttligt beteende är hjärtskärande, felen är väldigt många och även brotten, men genom uppriktighet återvänt ångerfullt till Dig skicka därför välsignelser över Mohammad, den sista profeten, över hans rena och fromma barn, och gör möjligt för mig rekommendationerna av Mohammad, Guds frid och välsignelse vare med honom och hans ättlingar, och beröva mig inte hans sällskap, sannerligen är DU den mest Nåderike.

O min Herre och Gud; genom timmarna av denna onsdag, uppfyll mina fyra önskemål, ge mig styrka att lyda dig, lycka i Din dyrkan, O Allah! Skicka välsignelser över Mohammad och hans ättlingar, viljan att förtjäna Dina belöningar, självbehärskning för att hålla borta det som för med sig Ditt fruktansvärda straff; sannerligen driver DU mycket vänligt och kärleksfullt din vilja igenom.


Taget ur Duaa.se
Duaa, duaa.se, islam, onsdag, åkallelse,

Kommentera

Publiceras ej