Låt mig berätta om en man


vars hjärta för Allah brann

***

Om nätterna säckar med mat han bar


Om dagarna en ledare för de troende han var

***

Ensam i moskén grät han tårar av blod


På krigsfältet fruktade lejon hans mod

***

När han talade lämnades lyssnarna stumma


När han svarade framställdes de lärda som dumma

***

Efter hans ögon längtade Koranen


Efter hans armar längtade barnen

***

Vid hans närhet blomstrade naturen


Vid hans skugga vilade djuren

***

I hans fotsteg blev jorden grön


I saknad stod änglarna efter hans bön

***

För de hemlösa var han tillflyktens hus


För de vilseledda var han vägledningens ljus

***

Kärlek skapades från hans hjärta


Tålamod lärde sig från hans smärta

***

Hans födelse och död var i moskén


Hela hans liv var ett gudomligt sken

***

Må Guds frid vila över vår första Imam


Till Ali ibn Abu Talib ge din Salam

*** 

Fyll ditt hjärta med kärlek till Ali

Skicka din Salawat över Ale Nabi!

 

dikt, imam ali,

Idag är det Laylat al-Qadr (allmaktens natt), denna natt inträffar under en av dessa 3 nätter: natten till den 19:e Ramadan, 21:a eller den 23:e. Hos sunnimuslimerna inträffar den natten till den 27:e.

Laylat al-Qadr som är ”mera värd än tusen månader.” (Koranen 97:4) är natten då Koranen uppenbarades och några hadither (sägelser) tyder på att under denna natt bestämms alla varelsers öde för det kommande året.

Natten är mycket helig och har en mycket hög status, därför gäller det att utnyttja den till duaa, salat (böner) och be Allah om förlåtelse & välsignelse. Troende uppmanas att vara vakna hela natten och dra fördel av denna underbara natt. 

[97: 1-5] "SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder. Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!"


 
Laylat al-Qadr i iran
Ramadan, allmaktens natt, fakta, islam, laylat al-qadr,