1. Profeten(S) sade: Sannerligen har månaden Ramadan erhållit sitt namn på grund av dess förmåga att förbränna synderna. [Kanz al-Ummal, Hadith: 23688]
 

2. Profeten(S) sade: ”Om Guds tjänare visste vad Ramadan betydde, så skulle de önska ha Ramadan hela året.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346]

3. Profeten(S) sade: “Himlens dörrar öppnas på den första dagen av månaden Ramadan och stängs inte till och med sista dagen av denna månad.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344] 

4.Fatimah Zahra(A) sade”Gud lät fastan vara obligatorisk (wajib) för att stärka den verkliga renheten hos människan.” [Fatimah Zahras(A) tal; Kanon Shari’at, tal 27]

5. Imam Jawad(A) sade: ”Fastan är obligatorisk (wajib) för att de rika skall kunna känna av hunger och därmed hjälpa de fattiga.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 3, s. 273]

6.Imam Ridha(A) sade: ”Om någon frågar, ’Hur kommer det sig att fastan endast är obligatorisk (wajib) under månaden Ramadan och inte under övriga månader?’ kommer svaret att bli, ’Det är på grund av att Ramadan är månaden då Allah(SWT), den Högst Uppsatta, uppenbarade Koranen.” [Bihar al-Anwar, vol. 18, s. 190]

7.Imam Ridha(A) sade: ”Den som reciterar en enda vers ur Guds bok (den Mäktige, den Ärorika) under månaden Ramadan, kan jämföras med en person som reciterat hela Koranen under de andra månaderna.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344]

Ramadan, hadither,

Kommentera

Publiceras ej