Idag tänkte jag skriva om ett ämne som är rätt allvarligt trots att vi tror att det är en mindre fråga. Baktal som på arabiska kallas för ”gheebah” har blivit rätt vanligt, man är nuförtiden alltid redo att döma och snacka bakom rygg.
 
Då ni tar upp på era tungor och för vidare med era munnar sådant som ni inte vet något om; ni anser det vara obetydligheter, men inför Allah är det allvarliga ting. [Quran 24:15]
 
Många kanske baktalar utan att tänka på konsekvenserna, man tror att man bara ”talar sanning” eller uttrycker sina åsikter, man tänker inte på att det är en synd, en stor synd som i Koranen har jämförts med att äta en död människas kött.
 
Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Allah! I Sin barmhärtighet går Allah den ångerfulle till mötes! [Quran 49:12]
 
Och när det gäller att man bara ”talar sanning”:  ⤵
 
Abu Dharr (ra) frågade en gång Profeten Muhmmad (saw): “Oh Allahs sändebud, vad är gheebah?” Han svarade: “Det är att nämna om din bror, det han avskyr.”
Abu Dharr (ra) sa: “Oh Allahs sändebud, vad ifall det som sägs om honom verkligen är i honom?” Han svarade: “Vet att om du nämner det som finns i honom, då har du begått gheebah, och när du nämner något som inte finns i honom då har du förtalat honom.”
[Al-Hurr al-`Amili, Wasai'l al-Shi`ah, vol. 8, hadith no. 16312]

 ~~~~~

Islam är en religion av kärlek och fred därför hör inte baktal så väl som lögner, förtal och skvaller till Islam. Baktal leder inte till något annat än fiendskap, hur många gånger har det inte uppstått bråk på grund av baktal? Jag har själv sett bråk som skapades av baktal, där den ena slänger ut anklagelser till den andra att du har sagt så & så & så. Dessutom skadar det oss själva, man skapar hat och fientlighet och skadar sin själ negativt.

En sak som man måste vara medveten om är att inte bara den som baktalar som begår synden utan även den som lyssnar på det. Därför när du hör någon baktala så bör du antingen be personen sluta eller så går du därifrån. Vissa hadither tyder på att den som lyssnar på baktalet likställs med den som baktalar.

Profeten (S) sade: “Den som lyssnar är en av de två som baktalar”. [Al-Faydal-Kashani, Al-Mahajjatal-Bayda', vol.5, s.260]

Två andra hadither angående baktal:

- Profeten Mohammad (S) sade: "En (sann) troende varken hånar, fördömer, baktalar eller bedrar folk." [Nahjol Fasaha, sid. 7, Hadith 1]

- Profeten (S) sade: “Ingen eld är snabbare i att förtära torrt ved än gheebah (baktal) är i att förtära den troendes goda dygder" [Al-Mahajjat al-bayda', vol. 5, s. 264]

Så nästa gång du tänker baktala, tänk först på konsekvenserna och föreställ dig att du äter en död människas kött. Tycker du om synen? Det tror jag inte, så sluta baktala.

Må Allah vägleda oss alla och hålla oss på den raka vägen. :)

baktal, gheebah, islam, påminnelse,

Kommentera

Publiceras ej