Imam Hassan (A), son till Fatima (A) & Ali (A) och första barnbarnet till Profeten (S), föddes natten till den 15 Ramadan, 3 år e.h* i Medina. När Imamen föddes anordnades en stor fest för hela staden, ett får slaktades och Profeten (S) rakade av Imamens (A) hår och gav bort silver som motsvarade det avklippta hårets vikt. Profeten (S) reciterade även adhan (böneutrop) i Imamens (A) högra öra och iqama (meningar likt böneutropet) i hans vänstra öra.

Profeten (S) fick en uppenbarelse att namnge barnet efter Proften Haruns (S) första son Shabbar som på arabiska motsvarar Hassan. Imamen (A) fick även titeln ”al-Mujtaba” som betyder den utvalde.

Al-Mujtaba var mest lik Allahs (SWT) Budbärare (S) i utseende och uppförande. Han hade även hög grad av utbildning och kunskap, redan som barn visade han det.

En gång blev Imam Hassan(A) tillfrågad följande: ”Vad är de 10 starkaste tingen som är starkare än varandra?” Imam Hassan(A) svarade:

Bland de starka tingen är sten;

Starkare än detta är järn, vilket används för att bryta sten;

Starkare än detta är eld, vilket smälter järnet;

Starkare än detta är vatten, som släcker elden;

Starkare än detta är molnen, som bär vattnet med sig;

Starkare än detta är luften, som driver molnen;

Starkare än detta är den ängel som förflyttar luften;

Starkare än detta är den ängel som kommer att ge död åt den ängel som förflyttar luften;

Starkare än detta är döden, som kommer att komma över dödens ängel; och

Ännu starkare än detta är Guds befallning, som styr över döden.

Imam Hassan (A) växte upp i en omgivning fylld med kärlek & tro och han hade hög grad av andlig och ideologisk uppfostran. Han undervisades av sin farfar, Profeten (S), men även av hans mor & far. 

Hans andlighet, moral och generositet är andra egenskaper som beskriver hans personlighet och karaktär. När han närmade sig dörren till en moské så brukade han gråta ut ”O Herre! Din gäst är vid Din port. Syndaren har kommit till Dig. Förlåt mig mina fula handlingar med Din generositet, O Du generöse!”. Dessutom gjorde han aldrig en tiggare besviken och han gav alltid bort pengar. Imam Jafar Sadiq(A) berättar att Imam Hassan(A) gjorde pilgrimsfärden till Mecka 25 gånger till fots.

När Imam Ali (A) dog så valde muslimerna Imam Hassan (A) som nästa kalif men Muawiya tyckte inte om nyheten och fylldes av avundsjuka över att Imamen (A) valts som ledare. Då började Muawiya skapa problem och började sprida rykten. Han samlade ihop en armé som han sedan marscherade med mot Irak för att ta tronen. Imamen (A) hade också människor som hade svurit att följa honom, men när kriget närmade sig så började alltfler lämna Imamen (A), tills det endast återstod några få som var beredda att kämpa för honom.

Imam Hassan (A) insåg att det enda sättet att bevara den Sanna Islam var att skriva ett fredsavtal som han hade dikterat och som löd:

- Muawiya ska styra enligt den heliga Koranen och Profetens(S) Sunnah.

- Efter Muawiyas död ska Imam Hassan(A) få styret, och om han är död ska Imam Husayn(A) få det. Muawiya har ingen rätt att utse en efterträdare.

- Muawiya ska sluta förbanna Imam Ali(A) och förtrycka hans vänner och familj.

- Muslimer i det Islamiska riket (Syrien, Irak, Yemen, Hijaz etc.) ska leva i fred med varandra och vara fria från förföljelse.

Detta avtal skulle skapa 10 års ”fred” och under den tiden skulle Imam Hassan (A) sprida den Sanna Islam och vägleda tillbaka folket som hade svikit honom.

Muawiya, som senare ville utnämna sin son Yazeed som efterträdare men inte kunde för att detta skulle öppet strida mot fredsavtalet, bestämde sig för att förgifta Imamen (A). Så han erbjöd Ju’da bint al-Ash’ath ibn Qays al-Kindi (en av Imam Hassans (A) fruar) 100’000 dirham samt giftermål med Yazeed om hon förgiftade sin man. Ju’da, som var en dålig fru, gick med i förhandlingen och gav Imamen (A) en förgiftad dryck att dricka. När hon lyckades med mordet insåg hon att hon hade blivit lurad och Muawiya gav henne varken pengarna eller giftermålet.

Imam Hassan (A) var också förtryckt efter sin död; när man bar Imamens (A) heliga kropp mot begravningsplatsen så sköts det pilar mot hans kropp. 

O Imam Hassan (A)  ❤

*e.h = efter hijra 


källa: http://imamhassan.se

ahl albayt, fakta, historia, imam hassan, islam, liv,

1 kommentarer

Esra den hassal el hashemi

26 Jul 2013 16:52

åhhhh alltså :'(((

Kommentera

Publiceras ej